IZVEŠTAJ SA SKUPŠTINE ZA 2013

ZAVRŠENA JE I OVA SPORTSKA KALENDARSKA GODINA.

ZAVRŠENA JE I GODIŠNJA SKUPŠTINA.

SUMIRAO SAM REZULTATE PA DA VAM IH I SAOPŠTIM.

JA SAM SREĆAN ČOVEK KAD IMAM TU ČAST DA USMERAVAM OVAKVE MLADE LJUDE.

POSEBNO ČESTITAM NAJBOLJIMA MILJI, KRISTINI I MILUTINU KAO I MAJSTORIMA ŽELJKU,DEJANU,MARKU I MILOVANU.

SVIMA OSTALIMA SE OD SRCA ZAHVALJUJEM NA PODRŠCI U RADU TOKOM 2013-TE.

SKUPŠTINA JE BILA SASVIM POSEBAN I VELIČANSTVEN DOGADJAJ.

IDEMO DALJE……!!!!

POGLEDAJTE PRVO FOTOGRAFIJE A POSLE NJIH ZAPISNIK I PRILOGE SA SKUPŠTINE, NE BI LI SVE BILO TRANSPARENTNO !!!!!!

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE ZA 2013-TU GODINU

Radna i svečana godišnja skupština Ashihara saveza održana je 14.og Decembara 2013-te godine u svečanoj sali “Aurelijo” na Trgu Republike, sa početkom u 16h.

Skupštinom je predsedavao Svetlan Skenderovski predsednik Ashihara kaikan saveza Beograda. Na zasedanju su bili prisutni članovi upravnog odbora saveza Zoran Timotijević, Ljubiša Matić i Boris Gajić, takodje je bilo prisutno 103 člana skupštine, kao i predsednik Ashihara kaikan saveza Srbije Saša Anđelić, a predložen je sledeći dnevni red:

radni deo skupštine

1.Predlaganje i usvajanje dnevnog reda

2.Izveštaj o radu za 2013-tu godinu i plan rada za 2014-tu godinu (izvestilac- Saša Anđelić).

3.Izveštaj utrošenih budžetskih sredstava i finasijski plan za 2014-tu godinu (izvestilac-Svetlan Skenderovski)

4.Izbor Božidara Purića za predsednika Ashihara sudijske organizacije. Ekspoze novoizabranog predsednika.

5.Razno

svečani deo skupštine:

1.Izbor sportiste godine u raznim kategorijama

2.Dodela plaketa i zahvalnica trenerima novootvorenih klubova i prijateljima saveza

3.Dodela majstorskih i učeničkih pojaseva

4.Koktel party

Radni deo skupštine:

1.Predsedavajući Svetlan Skenderovski predložio je dnevni red i dao ga na usvajanje skupštini po tačkama.Sve tačke dnevnog reda su se usvajane izjašnjavanjem dizanjem ruku za, protiv i uzdržan po tačkama dnevnog reda.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene dizanjem većine ruku za,  bez ijednog glasa protiv i sa jednim uzdržanim glasom za 1.-vu tacku .

2. Po usvajanju dnevnog reda Saša Andjelić je prezentovao rad saveza za 2013-tu godinu kroz aktivnosti  Ashihara kaikan saveza Srbije i Beograda jer su sve aktivnosti saveza bile u suorganizaciji oba saveza obzirom da većinu aktivnosti nosi 6. beogradskih klubova a da su podržani od strane klubova iz Niša, Prijepolja, Smedereva i Novog Sada. Izveštaj po detaljima u prilogu br 1.ovog zapisnika.

Izveštaj je dat na usvajanje skupštini i isti je usvojen većinom glasova, bez glasova protiv kao što nije bilo ni uzdržanih glasova.

3.Treću tačku dnevnog reda otvorio je Svetlan Skenderovski i uputio sve članove skupštine da mogu uzeti primerak izveštaja o trošenju sredstava za 2013 godinu, sa posebnim osvrtom na utrošak budžetskih sredstava, koju je satavila knjigovodstvena agencija Bianco Nero sa kojom savez ima Ugovor o knjigovodstvenim uslugama.

Zaključak je bio da su sredstva namenski utrošena, i da je savez i pored kašnjenja budžetskih sredstava uspeo da ostvari ceo godišnji plan, a da je po uplati budžetskih sredstava refundirao sredstva.

Izveštaj koji je dat na uvid članovima skupštine, a sastavni je deo ovog zapisnika kao prilog broj 2., je dat na usvajanje skupštini i usvojen je sa većinom glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

4.Na predlog Svetlana Skenderovskog da se promeni dosadašnji predsednik sudijske organizacije Svetlan Spasić,  zbog lične novonastale situacije po pitanju preobimnih obaveza na novom radnom mestu, koji nije više u sitauciji da adekvatno odgovori obavezama po pripadajućoj funkciji i da se na njegovu funkciju postavi Božidar Purić koji je faktički preuzeo sve njegove obaveze u međuvremenu i uspešno ih obavio skupštini se obratio Božidar Purić i predstavio svoj predlog plana i programa rad sudijske organizacije za 2014-tu godinu.

Posle iznošenja ekspozea Božidara Purića, Svetlan Skenderovski je stavio na glasanje predlog da se usvoji odluka da se Božidar Purić postavlja na funkciju predsednika sudijske organizacije, pritom naglasivši da niko nije istakao drugog kandidata za ovu funkciju, i joć jednom pre glasanja pozvao prisutne da pre glasanja istaknu kandidata za ovu funkciju ako ga ima. Obzirom da se niko nije javio predlog je stavljen na glasanje i usvojen je većinom glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova.

Plan i program rada sudijske organizacije za 2014-tu godinu je sastavni deo ovog zapisnika i nalazi se u prilogu br.3.

5.Pod tačkom razno nije bilo otvorenih tema pa je Svetlan Skenderovski zaključio radni deo skupštine i odmah prešao na svečani deo skupštine i dodelu priznanja najboljim sportistima saveza za 2013.-tu godinu.

1. proglašenje najboljih sportista za 2013.-tu godinu

– u kategoriji kadetkinja za sportistkinju godine proglašena je Milja Ponjavić, član kluba “Tsuru” (osvajačica zlatne medalje 2013.te godine na svetskom prvenstvu).

– u kategoriji seniorki za sportiskinju godine proglašena je Kristina Arsić, čaln kluba “Shoto” (osvajačica bronzane medalje 2013.te godine na svetskom prvenstvu)

– u kategoriji seniora za sportistu godine proglašen je Milutin Nikolić clan kluba “Despot”(osvajač zlatne medalje na Evropskom kupu u Budimpešti i državni prvak za 2013-tu godinu.

2. Posle dodele priznanja i pehara najboljim sportistima prešlo se na dodelu plaketa novim trenerima saveza te su zahvalnice uručene:

– Božidaru Puriću i Slađani Stojanović iz kluba” Shoto”

– Andriji Živiću iz kluba “Sparta”

– Marku Djukiću iz kluba “Ookami”

– Goranu Krstiću i Goranu Maniću iz kluba “ Crne Kobre”

– Milutinu Nikoliću iz kluba “Despot”

– Srdjanu Prodanoviću iz kluba “Grifon”

3. Usledila je dodela priznanja novim majstorima (prvim posle 7 godina postojanja saveza) Ashihara kaikan veštine i to:

– Željku Vukoviću

– Dejanu Djordjeviću

– Marku Stojanoviću

– Milovanu Djekoviću

a zatim i dodela učeničkih pojaseva gde je preko 40.-oro dece dobilo visa učenička zvanja.

4.Usledio je koktel Party

U Beogradu  14 Decembra 2013                         zapisničar: Sandra Spasić

prilog 1.

Izveštaj za 2013. godinu

Izveštaj moram početi sa 2012. Godinom godinom u kojoj smo održali Svetsko prvenstvo u Beogradu i kao domaćini osvojili do sada najveći  broj medalja za Srbiju na svetskom prvenstvu.

Tako smo 2013. Godinu dočekali po malo euforični nakon ovakvog uspeha. Očekivanja su bila velika ali smo naravno bili svesni da je onakav uspeh kakav smo imali u Beogradu veoma teško ponoviti.

Krajem 2012. Godine na sednici UO usvojen je budžet za 2013. Godinu koji je iznosio 2.000.000 dinara ili manje od 20.000 evra.

Prema tom budžetu veći deo sredstava je već bio dogovoren sa privatnom firmom a ostatak sredstava je trebao da se dopuni iz drugih izvora, između ostalog i kroz naše članstvo u Sportskom savezu Srbije čiji smo pridruženi član, sada već preko godinu i po dana. Očekivali smo da preko SSS iz budžeta Republike Srbije kroz vanredne konkurse ili finansiranje kampova,  odnosno pripreme sportista, obezbedimo novac za pripremu reprezentativaca za svetsko prvenstvo održano u Brašovu u Rumuniji 1 i 2 novembra 2013. Godine.

Objektivno gledajući protekla 2013. Godina je svakako najteža od osnivanja saveza 2007. Godine. Nikada teža godina, u poslovnom smislu, nije se dogodila za naš savez a takođe i za naše prijatelje iz poslovnog sveta koji su od osnivanja pomagali Savezu.

Što se sportskog saveza Srbije tiče i očekivanih sredstava iz budžeta republike Srbije, iako smo po elaboratu kao pridruženi članovi predloženi za dobijanje sredstava za pripremu reprezentativaca i kampova u visini od 300.000 dinara ovaj novac nije odobren od strane ministarstva sporta, pretpostavljam zbog krize u budžetu koja se ogledala u državnim institucijama. Zvanične razloge za odbijanje nismo dobili osim usmenog objašnjenja generalnog sekretara SSS g-dina Daneta Korice.

Od planiranih 2.000.000 dinara Savez je 2013. Godinu završio bez i jedne donacije. Finansijski izveštaj je pripremljen od firme „Konto 011“ i nije ga bilo teško uraditi.

Što se tiče donacija privatnih kompanija i one su izostale jer su one imale više problema da rešavaju sopstveni opstanak nego da razmišljaju o ulaganju u sport, zašta ne mogu da ih osudim, pogotovo imajući u vidu da su ove firme već godinama donatori Ashihara kaikan saveza Srbije. Ono što nas je održalo protekle godine je entuzijazam ljudi u Savezu i naših prijatelja.

Već sam rekao da smo pridruženi član SSS već skoro dve godine i svo to vreme smo na posmatranju i naravno da smo očekivali konačan prijem za stalnog člana i da kao takvi budemo kategorisani što u konačnom delu znači i sredstva od države.

Novim pravilnicima smo čak dovedeni u jednu vrlo nezavidanu situaciju, ali o tome će više govoriti Svetlan Skenderovski kroz finansijski izveštaj.

Elem, u tim i takvim okolnostima je Savez radio tokom 2013. Godine.

Klubovi „Şparta’’ iz Niša, „Shoto“ iz Beograda, „Despot“ iz Smedereva su članovi Saveza, Klub „Crne  Kobre“ iz Pirota i „Rajden“ iz Prijepolja su u procesu pridruživanja Savezu i formiran je Ashihara klub Grifon u novom Sadu. Od Nove godine, počeće sa radom i Klub „Λ’’ u Zemunu. To znači da je  na postojećih 6 klubova, broj klubova članica Saveza  udvostručen. Ovo se može uzeti kao naš najveći uspeh u protekloj godini na planu razvoja Saveza.

Održali smo redovna prvenstva Beograda i Srbije. Uz redovna takmičenja Prvenstva Srbije i  Beograda i za seniore i za mlađe kategorije, naši takmičari su učestvovali na otvorenom prvenstvu u KUDO-u, Evropskom kupu u Mađarskoj, na IKA Kubota kupu. Održali smo Trofej Beograda i odveli reprezentaciju na Svetsko prvenstvo u Brašov u Rumuniju.

Sensei Skenderovski je održao seminar u Prijepolju i Smederevu promovišući Ašihara sport na najbolji mogući način.

Demo tim saveza je u aprilu promovisao veštinu na mitingu u Kraljevu.

Učestvovali smo na Sabaki kampu u Danskoj. Tamo je ustaovljeno da će se svetsko prvenstvo održavati na svake 2 godine i da će doći do promene pravila.

Održali smo naš tradicionalni letnji kamp u Karatašu, uz gostovanje naših prijatelja iz Rumunije. Kuriozitet je da je po prvi put na ovom kampu i u Srbiji održano polaganje za majstorska zvanja na kom smo dobili četiri nova majstora. Sempai: Željko Vuković, Dejan Đorđević, Marko Stojanović i Milovan Đeković. Takođe četvorostruki svetski šampion Alexandar Babia je odlučio da za svoje zvanje NiDan (II DAN) polaže na ovom kampu.

1 i 2 novembra protekle godine odveli smo petočlanu reprezentaciju na Svetsko prvenstvo u Brašov u Rumuniju. Rezultati su sledeći: Milutin Nikolić (seniori) je u četvrtfinalu ostao bez medalje, Kristina Arsić(seniorke) bronza i Milja Ponjavić (kadetkinje) zlato.

Zahvaljujem se svima vama koji ste uvek uz nas i koji ste uvek spremni da pomognete u okvirim, pa i preko svojih mogućnosti.

Drugačije ne bismo bili ovde gde smo danas i drago mi je da se nalazim na čelu saveza sa ovakvim ljudima.

Plan za 2014. Ne može biti restriktivan u odnosu na ovu godinu.Uvek sam smatrao da se protiv krize bori tako što se radi još više. Mi na čelu saveza nameravamo upravo to:

· Organizaciono ćemo ojačati Sudijsku organizaciju, pokušavajući da nivo suđenja podignemo na profesionalni nivo. U skladu sa tim, Sensei Božidar Purić, kao kandidat za Predsednika sudijske organizacije je pripremio program koji će nam prezentovati

· Odlazak Reprezentacije na Svetsko prvenstvo nam je osnovni cilj u narednoj godini

· Uz pomoć donatora, obezbedićemo štampanje Kataloga „7 godina Ašihara sporta u Srbiji“ koji bi trebao da doprinese formiranju „Kluba sponzora“ Saveza i na taj način nam pomogne da obezbedimo sredstva za finansiranje odlaska što više kvalitetnih takmičara na Svetsko prvenstvo u Đer-u, Mađarska

· Da održimo prvenstvo Beograda i Srbije

· U junu tradicionalno kamp u Karatašu, gde očekujemo još veći broj učesnika ali i dva polaganja za NiDan;

· Trofej Beograda je pomeren za mesec mart zbog održavanja Svetskog prvenstva u Đeru u Mađarskoj u oktobru.

prilog 2.

Knjigovodstvena agencija BIANCO-NERO

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU u 2013.godini

ASHIHARA KAIKAN SAVEZA BEOGRAD-a

Na osnovu Ugovora o pružanju knjigovodstvenih usluga od 20.02.2014. godine zaključenog između knjigovodstvene agencije BIANCO-NERO i ASHIHARA KAIKAN SAVEZ-a BEOGRADA, sačinjen je izveštaj o poslovanju za 2013.godinu.

__________________________________________________________________________________

Dinarski račun:

Stanje na računu 03.januara 2013.godine je 102.438,75 dinara.

Ostvaren prihod preko poslovnog računa 51.849,58 dinara.

Svega           154.288,33 dinara

Od toga:

prihod od banke kamata ………..      349,58 dinara.

prihod od klubova ………………… 51.500,00 dinara.

Ostvareni troškovi preko poslovnog računa 154.093,10 dinara.

Od toga:

preneta donacija klubovima  ….   132.250,00 dinara;

troškovi takmičenja, oglasi  …..    14.914,00 dinara;

troškovi platnog prometa  ……..      6.929,10 dinara.

Stanje na računu Saveza na dan 10.10.2013.godine  je 195,23 dinara (poslednja transakcija, ne računajući transakcije sa budžetskog računa).

_________________________________________________________________________________

Devizni račun:

Stanje na računu 03.januara 2013.godine je 1.794,17 eura.

Ostvareni troškovi preko deviznog računa 1.740,39 eura.

Od toga:

članarine međ.organizac. ……     1.118,67 eura (600 USD + 669 Eur);

troškovi međ.takmičenja  ……       600,00 eura;

troškovi platnog prometa  ……..       21,72 eura.

Stanje na deviznom računu Saveza na dan 11.10.2013.godine (poslednji izvod) 53,78 Eur.

__________________________________________________________________________________

Budžetski račun:

Ostvaren prihod preko namenskog računa trezora 615.920,00 dinara.

Ostvareni troškovi preko namenskog računa trezora 615.797,50 dinara.

Od toga:

SC Voždovac (zakup) ………….  132.000,00 dinara; (direktno sa namenskog računa)

Gradski cent.za fizič.kulturu ….  132.250,00 dinara; (direktno sa namenskog računa)

nakn.za transakc.na računu ….       2.547,50 dinara; (direktno sa namenskog računa)

Rectangular Callout: Preneto na poslovni račun  129.000,00 dinara  i plaćeno sa poslovnog računa.  trošk.takmičenja (JAT-hoteli) …    90.000,00 dinara;

trošk.takmičenja (BEL medic) ..    15.000,00 dinara;

trošk.članarina (sport.savez) …     12.000,00 dinara;

SD Radnički (zakup) ……………   10.000,00 dinara;

trošk.takmičenja (SitoGraf) deo       2.000,00 dinara;

Rectangular Callout: Preneto na poslovni račun  220.000,00 dinara  i plaćeno sa poslovnog računa.  trošk.takmičenja (Pehari net) ..     52.000,00 dinara;

SD Radnički (zakup) ……………   22.400,00 dinara;

Refundirani trošk.World Champ.    50.000,00 dinara;

Refundirani trošk.World Champ.    50.000,00 dinara;

troškovi platnog prometa  ……..      1.066,28 dinara;

ostalo na računu 31.12.2013. …    44.533,72 dinara.

Stanje na namenskom računu trezora na dan 13.12.2013.godine  je 122,50 dinara (poslednji izvod).

Napomena u vezi troškova Ashihara Karate World Championship, održanog  od 1-2 novembra u Brasov. Rumunija:

prema računu, troškovi učestvovanja takmičara Ashihara Kaikan Saveza Beograda na Ashihara Karate World Championship u Rumuniji, iznosili su 2000 Eur;

troškovi su delimično plaćeni sa deviznog računa (600 Eur), a ostatak je finansirao Predsednik Ashihara Kaikan Saveza Beograda;

po povratku sa takmičenja, u decembru 2013, izvršio je refundiranje troškova u ukupnom iznosu od 100.000,00 dinara.

Branković Dragana

prilog 3.

Sudijska komisija  AKKS  Vam  predstavlja

NACRT PLANA I PROGRAMA SUDIJSKE KOMISIJE U 2014

Plan i Program rada Sudijske komisije imaće za cilj zaštitu takmičara na borilištima u svakom smislu, kao i osposobljavanje što većeg broja “Kvalitetnih Sudija”.

KAKO OBEZBEDITI KVALITETNE SUDIJE?

Edukacija – Održavanje redovnih Seminara

Testiranje Sudija (kroz Pismeni test i Praktični rad u okviru testa)

Ocenjivanje Sudija po obavljenom učinku (Testovi i Takmičenja)

Rangiranje Sudija po sudijskim zvanjima:

Regionalni Sudija (minimum 2 godine)

Republički Sudija (minimum 4 godina)

Savezni Sudija (minimum 6 godina)

Internacionalni Sudija (minimum 8 godina)

ZAŠTO ASHIHARA SUDIJA?

Pozicija i ugled u Ashihara sportu i Svetu Borilačkih veština i sportova

Ozvaničenje sportskog postojanja – Godišnja Licenca

Mogućnost Aktivnog učestvovanja na sportskim borilištima i po završetku sportske karijere

Izazov – Napredovanje u Sudijskoj delatnosti (rang)

Izvor prihoda – Zarada (u zavisnosti od ranga i angažovanja)

ŠTA JEDAN SUDIJA MORA DA IMA?

SLUŽBENO ODELO:

Crni Sako

Bela košulja (kratak rukav)

Crvena kravata

Crne pantalone

Crne čarape

Crne sportske cipele ili patike

Pištaljka

Olovka

ŠTA ĆE NOVIM PRAVILNIKOM SUDIJSKE KOMISIJE BITI ISKLJUČENO?

Nošenje satova, narukvica i prstenja

Nošenje mobilnih telefona

Nošenje igle za Kravatu

Nošenje predmeta u džepovima koji se ocrtavaju prilikom Suđenja

Posedovanje bilo kog predmeta koji može da izazove povredu na borilištu

ŠTA SUDIJSKA KOMISIJA OČEKUJE OD SUDIJSKOG TIMA?

Aktivno učestvovanje u aktivnostima

Profesionalan odnos i rad na terenu

Reprezentativno ponašanje na borilištima kao i van njih

Fer i prijateljski odnos sa svim članovima tima i Saveza

Omasovljenje Sudijske organizacije kroz lični pozitivni primer

­­­­­­­­­