slike_hideyuki-ashihara
Kancho Hideyuki Ashihara

„Ashihara kaikan“ je izvorna, neposredna (full contakt) japanska borilačka veština koju je zasnovao Kancho (veliki majstor) Hideyuki Ashihara (05.12.1944 – 24.04.1995). Zvanično ime organizacije koja okuplja predstavnike ove veštine je Nova međunarodna karate organizacija (NIKO) – Ashihara Kaikan.

Suština ove borilačke veštine je poznat kao Sabaki Metod, koji podrazumeva postavljanje borca sa strane ili iza protivnika, čime se obezbeđuje najpovoljnije mesto za manipulisanje protivnikovom ravnotežom i protiv-napadom. Na ovu bazu, preuzetu iz osnovnih postulata Aikido-a, nadgrađene su dve veštine : karate i džudo. Ručni i nožni karate udarci, u ovom stilu borenja procentualno su zastupljeni sa oko 80 procenata, a bacanja, čišćenja i povlačenja iz džudo-a sa 20 procenata. Kada se na sve ovo dodaju mnoge originalne tehnike koje je razvio sam Hideyuki Ashihara dobijamo sistem borenja po Full Contact pravilima, tačnije jednu dinamičnu, snažnu, veoma atraktivnu veštinu borenja koja osvaja na prvi pogled.
slike_borba11Najpoznatije međunarodno takmičenje u ovom sportu je „Ashihara Sabaki World Championship“. Svrha ovog takmičenja je da se na godišnjem nivou okupe najbolji borci „Ashihare “ kako bi testirali principe i teorije koje su sastavni deo Ašihara stila treniranja, sa krajnjim ciljem ličnog usavršavanja kao i unapredenja Ashihare u celini. Takođe ovo je prilika da borci testiraju svoju izdržljivost , brzinu, snagu, preciznost, tehniku i ono što je najvažnije svoju „Sabaki“ metodu. Međutim, mnogo važnije je da borci mentalno i emocionalno praktično provere svoju istrajnost, sportski duh i samodisciplinu.
slike_borba21U decembru 2006. godine, sensei Svetlan Skenderovski, majstor Kyokushinkai-a trofejni trener, predsednik Kyokushinkai saveza Srbije u periodu ’87-90 godine, postaje začetnik nove borilačke veštine u Srbiji i na prostoru nekadašnje SFRJ. Sensei Svetlan Skenderovski kao lider, sempai Željko Mandić i njegov asistent Dušan Mandarić sa klubom TORA, sempai Saša Anđelić sa klubom TSURU, sempai Svetlan Spasić sa klubom OOKAMI i sempai Sandra Spasić sa klubom IRUKA, osnovali su u Martu 2007. godine , Ashihara kaikan savez Srbije koji je u prvom mesecu postojanja okupio oko 100 aktivnih članova, a danas ih ima oko 250.

slike_treneri1
Ashihara Treneri

Prvo predstavljanje  Ashihara sportista Srbije je bilo na 13.om svetskom prvenstvu (13th Sabaki challenge spirit) koje je održano u gradu Viborg u  Danskoj. 2007 godine. Zahvaljujući autoritetu koji je začetnik veštine sensei Svetlan Skenderovski stekao u okviru „New International Karate Organization“, 2012 godine Srbija je bila domaćin svetskog prvenstva.