ASHIHARA KAIKAN – VII LETNJI KAMP

Ashihara kaikan savez Srbije sedmi put organizuje Međunarodni letnji kamp u Karatašu kod Kladova u periodu od 22-28.juna 2014. godine.

Karataš, 22. – 28. juna 2014. godine

Cena po učesniku iznosi 130 € (dinarska protivrednost po gornjem kursu NBS na dan plaćanja).

U cenu kampa je uključeno  6 punih pansiona (doručak, ručak i večera – svaki obrok je po principu švedskog stola), boravišna taksa, korišćenje bazena 2 x dnevno, teretane i ostalih sportskih objekata u okviru Kampa Đerdap, majca sa logoom Kampa, kao i 3 treninga dnevno.

Na letnji kamp mogu da se prijave i zainteresovani koji nisu aktivni članovi Saveza, a cena u tom slučaju iznosi 160 EUR’a.

Cena organizovanog prevoza Beograd-Karataš je 30€ (dinarska protivrednost po gornjem kursu NBS na dan plaćanja) po osobi.

Na Kampu će biti organizovano i polaganje za KYU i DAN zvanja za članove Ashihara kaikan saveza Srbije.

Prijavu za polaganje možete preuzeti u prostorijama Ashihara kaikan saveza Srbije, Sjenička 1, Beograd ili na zahtev preko trenera u Ashihara klubovima.

O visini kotizacija za polaganje možete se raspitati kod trenera u Ashihara klubovima ili na kontakt telefone.

Prijavljivanje za učešće na kampu je najkasnije do 15.06.2014. godine, a za prevoz najkasnije do 01.06.2014.godine. Kontakt osobe su:

· sekretar AKSS Vladimir Mladenović 069.223.38.78 (e-mail: vladimir.akss@yahoo.com) i

· Olivera Anđelić 064.650.13.09 (e-mail: centar@tsurunetwork.rs).

OSU! Ashihara kaikan savez Srbije

ASHIHARA KAIKAN  –  7TH SUMMER CAMP

Karatas, 22 – 28th of June 2014.

Ashihara Kaikan Association of Serbia, for the 7th time, organizes international summer camp in Karatas, near Kladovo, in a period between 22nd – 28th June 2014.

The price per participant is €160 (RSD equivalent at the top exchange rate on the payment date).

The cost of the camp includes 6 full board (breakfast, lunch and dinner – every meal is a buffet), local taxes, use of pool – 2 times a day, gym and other sports facilities within the Djerdap (Iron Gate) Camp, camp T-shirts with the logo, as well as 3 trainings per day.

At summer camp can apply interested parties who are not active members of the Association , in that case price is 160 EURO’s.

Price for the organized transport Belgrade – Karatas is 30 € (dinar equivalent at the top rate of NBS on the day of payment) per person .

At the camp, will be organized Kyu and Dan tests for members of Ashihara Kaikan Association of Serbia .

The application for the tests can be taken in premise of Ashihara Kaikan Association of Serbia, Sjenička street No 1, Belgrade, or at the request of coaches over the Ashihara clubs.

The price of the registration fee for taking part, you can ask the coaches of Ashihara clubs or over the phone .

Application for participation on the camp is until or before 15th of June, 2014, and for the transport no later than 1st of June, 2014. Contact persons are:

• Secretary AKSS  Vladimir Mladenovic +381(0)69 22 33 878

(e – mail: vladimir.akss@yahoo.com)

• Olivera Andjelic +381(0)64 650 13 09

(e – mail: centar@tsurunetwork.rs)

OSU ! Ashihara Kaikan Association of Serbia