GODIŠNJA SKUPŠTINA ZA 2011

Kao što je i najavljeno, godišnja skupština oba saveza se održala 17 Decembra 2011 godine u prostoru pozorišta „Moderna garaža“.  Na samom početku pozdravnim govorom, Svetlan Skenderovski – predsednik saveza Beograda, napravio  je dobru atmosferu jer se  sportistima, roditeljima i prijateljima saveza obratio na neoubičajen način, sagledavanjam uspeha sportista za 2011 godinu iz posebnog ugla gledanja. Buran aplauz oko stotinak prisutnih članova skupštine na kraju ovog uvodnog govora potvrdio je da je poruka upućene kroz pošteniji način sagledavanja bavljenja sportom imala pravi efekat.

Usledio je suvoparniji deo izveštaja o radu, finansijama, aktivnostima i rezultatima za 2011 god., kao i planovima za narednu godinu a taj deo posla je preuzeo na sebe Saša Andjelić predsednik saveza Srbije. Pošto je izveštaj jednoglasno usvojen prešlo se na dodelu godišnjih nagrada za najuspešnije sportiste u raznim kategorijama.

Nagradjeni su sledeći sportisti:

Ono što možemo zaključiti je da je 2011 godina bila dosada najuspešnija po rezultatima i osvojenim medaljama kojih je na medjunarodnim takmičenjima bilo ukupno 42, od toga 13 bronzanih, 14 srebrnih i 15 zlatnih medalja a naravno treba istaći da su dve bronze, sa svetskog kupa u Viborgu Marka Stojanovića i sa svetskog prvenstva u Bukureštu Marka Djukića, najznačajniji uspesi za 2011 godinu.