ОСНОВНИ ПОДАЦИ АШИХАРА КАИКАН САВЕЗА СРБИЈЕ:
cecko 1 (2)           

председник савеза: Светлан Скендеровски

адреса: Милорада Бонџулића бр.3, 11000 Београд
моб.тел.: 064 614.75.56

email: svetlanskenderovski@yahoo.com    

web: www.ashiharaserbia.org 

мат.број: 17701134
шифра: 92622
ПИБ: 105368529
текући рачун бр.: 330-4017379-08 (Credit Agricole banka)

OSNOVNI PODACI ASHIHARA KAIKAN SAVEZA BEOGRADA :  

japanac 4

председник савеза: Милан Јованов

адреса: Омладинских бригада 34/1, 11070 Нови Београд

моб.те.: 064 131.45.53

e-mail: milan.jovanov.kpa@gmail.com

web: www.ashiharaserbia.org 

мат.број: 17678604
шифра: 92622
ПИБ: 104906861

текући рачун бр.: 205-117425-20(Комерцијална банка)