OSNOVNI PODACI ASHIHARA KAIKAN SAVEZA SRBIJE:Svetlan Skenderovski- dosadašnji predsednik saveza Beograda
predsednik saveza:Svetlan Skenderovski

adresa:Šumatovačka 73, 11000 Beograd.

mob.tel.: 064 614.75.56

email: svetlanskenderovski@yahoo.com    

web: www.ashiharaserbia.org 

mat.broj: 17701134
šifra: 92622
PIB: 105368529
tekući ra
čun br: 330-4017379-08 (Credit Agricole banka)

 

           
Saša Andjelic-dosadašnji predsednik saveza Srbije

 OSNOVNI PODACI ASHIHARA KAIKAN SAVEZA BEOGRADA :                        

predsednik saveza: Saša Anđelić

adresa: Sjenička 1, 11000 Beograd,

mob.tel. 060 063.35.42

                         e-mail: sasa.andjelic@gmail.com

web: ashiharaserbia.org 

mat.broj: 17678604
šifra: 92622
PIB: 104906861

tekući račun br: 205-117425-20(Komercijalna banka)