AKCIJA – „ASHIHARA U NIŠU“

Na predlog Aleksandra Miškovića iz Niša prihvatili smo ideju popularizacije Ashihara veštine i sporta u ovom gradu. Ideja je da se postavkom sajta samo za Niški region www.ashihara.webs.com animiraju treneri koji bi prihvatili izučavanje i prenošenje Ashihara tehnika svojim učenicima u okviru svojih klubova. Svakako da će ova akcija imati sadržaje održavanja vikend seminara, javnih demonstracija i nastupa u medijima. U to ime pozivamo sve one koji su zainteresovani, da se pre svega upoznaju sa Ashihara veštinom i sportom, a zatim i da otvore Ashihara klub i otpočnu sa vežbanjem. Svakako da će novi treneri imati period u kojima će im svesrdno pomagati iskusni treneri našeg saveza. Nadamo se da ćemo se uskoro videti u Nišu ili u gradovima ovog regiona. Osu!