GODIŠNJA SKUPŠTINA SAVEZA ZA 2012

RADNA I SVECANA GODISNJA SKUPSTINA ASHIHARA SAVEZA ZA 2012 GODINU, ODRZACE SE 22 DECEMBRA U SVECANOJ SALI „AURELIO“ KAFEA NA TRGU REPUBLIKE (BIVSI BIOSKOP JADRAN) SA POCETKOM U 17h.
POZIVAJU SE CLANOVI SVIH KLUBOVA DA PRISUSTVUJU RADU SKUPSTINE, DODELI GODISNJIH NAGRADA I KOKTELU.