PREDLOG DNEVNOG REDA ZA SKUPŠTINU 2013-TE GODINE

Za radnu i svečanu godišnju skupštinu Ashihara saveza zakazanu za 14 Decembar 2013-te godine u svečanoj sali „Aurelijo“ na Trgu Republike, sa početkom u 16h, biće predložen sledeći dnevni red:
radni deo skupštine
1.Predlaganje i usvajanje dnevnog reda
2.Izveštaj o radu za 2013-tu godinu i plan rada za 2014-tu godinu (izvestilac- Saša Anđelić).
3.Izveštaj utrošenih budžetskih sredstava i finasijski plan za 2014-tu godinu (izvestilac-Svetlan Skenderovski)
4.Izbor Božidara Purića za predsednika Ashihara sudijske organizacije. Ekspoze novoizabranog predsednika.
5.Razno
svečani deo skupštine:
1.Izbor sportiste godine u raznim kategorijama
2.Dodela plaketa i zahvalnica trenerima novootvorenih klubova i prijateljima saveza
3.Dodela majstorskih i učeničkih pojaseva
4.Koktel party
Pozivamo sve članove i prijatelje saveza da prisustvuju ovom važnom dogadjaju na kraju veoma uspešne takmičarske godine.
Takodje naglašavamo da je rad našeg saveza javan i svako ko želi može da prisustvuje održavanju skupštine.